quotes etc


Academie voor Interculturele Dienstverlening BV

Started in 2005 as social enterpreuner by Esma Mallouk-Salama…

De ontwikkeling en uitvoering, of het doenuitvoeren vanprogramma’s en activiteitendie ten doel hebben de participatie enintegratie van migranten in de Nederlandsemulticulturelesamenleving en deinterculturele dialoog te bevorderen
 

Uit google.

Academie voor Interculturele

29-03-2021 · ACADEMIE VOOR INTERCULTURELE DIENSTVERLENING BV. ideële organisatie, levenbeschouweliijke organisatie voor belang en ideële multiculturele samenleving. Het heft in eigen nemen

ACADEMIE VOOR INTERCULTURELE DIENSTVERLENING BV.

Ideële organisatie, levenbeschouweliijke organisatie voor belang en ideële multiculturele samenleving.

Over Ons – Interculturele Academie

https://intacademie.nl/wordpress/index.php/sample-page

About Interculturele Academie B.V. The Company was founded in medio 2005 by Esma Mallouk-Salama. She has now her last resting place at the Islamic cemetery Riyad al Jannah at ZuidLaren